Головна | Реєстрація | Вхід | RSSСереда, 24.02.2021, 20:07

Березнегуватський ЗЗСО I-II ступенів №1

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть роботу нашої школи
Всього відповідей: 92
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Про підсумки класно-узагальнюючого контролю в 5 класі

Березнегуватська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1

Березнегуватської районної ради Миколаївської області

НАКАЗ

30 листопада  2017 року                                                                                                                                                                                     №99

Про підсумки

класно-узагальнюючого

контролю в 5 класі

 

Згідно річного плану роботи школи, з метою вивчення процесу адаптації учнів 5 класу до навчання у школі другого ступеня та рівня професійної підготовленості вчителів до викладання у 5 класі, з 11вересня було організовано контроль з боку адміністрації школи за навчально-виховним процесом, роботою класного керівника Клеветенко Т.В.

В ході контролю була проведена робота:

 1. Інструктивна нарада по організації й здійсненню класно-узагальнюючого контролю;
 2. Відвідано й проаналізовано уроки у 5 класі та виховні заходи;
 3. Проведено й проаналізовано результати діагностичних контрольних робіт з української мови та математики на початок навчального року;
 4. Проведено перевірку учнівських зошитів з української мови та математики;
 5. Перевірено щоденники;
 6. Перевірено класний журнал з метою контролю над здійсненням учителями-предметниками поточного, тематичного контролю, об’єктивністю оцінювання знань;
 7. Проведено діагностику рівня навченості з математики та української мови;
 8. Здійснено контроль за дозуванням домашнього завдання;
 9. Проведено й проаналізовано результати дослідження на встановлення адаптивних механізмів учнів 5 класу (вивчення темпераменту, шкільної мотивації(О.Ануфрієв, С.Костроміна), рівень тривожності (тест Філіпса), проведено анкетування «Адаптація», проведення соціометричне дослідження Морено, проведено тест на визначення типу темпераменту).

На початок навчального року в класі навчалось 16 учнів, з них 5 дівчат та 11 хлопців.

Всі учні з благополучних сімей, 1 учень – напівсирота, 5 учнів – з багатодітних сімей.

Приймаючи учнів 5-го класу педагогічний колектив був ознайомлений з результатами навчальної та виховної діяльності учнів у 4-му класі. Процес адаптації був керований на створення сприятливих умов для розвитку кожної дитини, психологічної комфортності співпраці учнів та вчителів.

Слід зазначити, що у початковій школі учні отримали середній, достатній та 4 учнів - високий рівень знань з навчальних предметів, проявляють достатню активність під час проведення уроків, зацікавленість до нових предметів. Провідним видом діяльності більшості учнів є навчально-пізнавальна. Учні готові до сприйняття програмового матеріалу не лише під керівництвом вчителів, а й можуть працювати самостійно. Майже всі учні в змозі переключатися з одного виду діяльності на інший. Учням подобаються уроки із завданнями практичного характеру, з елементами гри. Частина учнів не якісно виконують домашні завдання, не мають системи у підготовці усних завдань. 75% учнів 5 класу мають сформовані навички самостійної роботи: уміють знаходити потрібне в підручнику, виділяти головне, порівнювати, зіставляти, але деякі не вміють узагальнювати поданий вчителем матеріал, робити висновки.

Результат написання діагностичної контрольної роботи та порівняльний аналіз степеня навченості відображено в таблиці.

ПІБ вчителя

Предмет

Річний бал

Бал контрол. роботи

Степінь навченості

П

 

С

Д

В

П

С

Д

В

Минул. рік

Контрольна робота

1

Пилюга А.В.

Укр..мова

-

5

7

4

3

6

5

1

0,64

0,40

2

Дяченко Т.С.

Математ.

-

8

4

4

1

8

2

3

0,57

0,44

Аналіз свідчить про те, що загальний показник степеня навченості учнів за попередній рік є достатнього рівня (0,64; 0,57) з обох предметів; після написання діагностичних контрольних робіт степінь навченості знизився до середнього рівня (0,40;0,44).

Вчитель української мови Пилюга А.В., в системі проводить роботу по формуванню вмінь і навичок порівнювати, виділяти головне, давати повні відповіді на поставлені питання, аналізувати, робити висновки. Вчитель впроваджує національні ідеї на уроках української мови та літератури.  Згідно програми проводиться повторення матеріалу вивченого в початковій школі з орфографії й пунктуації, своєчасно проводиться аналіз контрольних, творчих робіт. Вчитель володіє методикою побудови знань на уроках застосовуються різні форми та методи роботи, котрі активізують учнів для сприйняття матеріалу, що вивчається, вчитель формує у п’ятикласників навички серйозної роботи з підручником, привчає точно, глибоко вивчати основний матеріал, чітко розділяти його на частини. І все ж окремі учні  погано запам’ятовують, повільно реагують на зміну видів роботи.

На уроках математики вчителем Дяченко Т.С. створено сприятливі умови для навчання та розвитку учнів. У процесі вивчення математики вчитель формує загально навчальні вміння, культуру математичного мовлення, чіткість і точність думки. На уроках математики більшість учнів активні, правильно рахують, визначають порядок дій, але видно, що учні не зовсім швидко призвичаїлись до самостійної роботи, є проблеми у розв’язанні нестандартних ситуацій, що вимагають  мислительської діяльності, часто допускають помилки через неуважність.

На уроках англійської мови вчителем здійснюється індивідуальний підхід до учнів. Через різний рівень підготовки та знань учнів застосовуються різні форми і методи. Особливо ігрова форма роботи дуже вдало застосовується на уроці. Найбільшу турботу викликають учні Ніжніченко М., Худіна О., Бреус В., які не виконують домашнє завдання, повільно читають.

На уроках фізичної культури вчителем Слісаренком Г.А. здійснюється індивідуальний підхід до учнів, ураховуючи стан їхнього здоров’я, фізичного розвитку, здібностей. На кожній із частин уроку (підготовчій, основній, заключній) учитель диференціює навантаження й обсяг фізичних зусиль для кожної дитини, тримає на постійному контролі навантаження учнів протягом уроку. Слісаренко Г.А. використовує на уроках різні форми і методи навчання, спрямовує діяльність учнів на практичне засвоєння програмового матеріалу.

На уроках історії (вчитель Смірнова Н.О.) широко використовуються різні форми і методи викладання матеріалу. Часто проводиться робота в групах, парах. Вчитель застосовує нестандартні уроки, що сприяє розвитку самостійності в учнів, уміння виконувати логічні дії: аналізувати, висловлювати судження, робити висновки, давати оцінки подіям, явищам, процесам.

Вчителем природознавства Клеветенко Т.В. ефективно використовується  наочність, організовується повторення матеріалу, адже вчитель володіє методикою викладання предмету, враховує вікові психологічні особливості учнів, планує свою роботу так, щоб один вид роботи поступово переходив в інший, при цьому використовує колективні, групові та індивідуальні форми роботи.

В ході класно-узагальнюючого контролю була проведена перевірка зошитів учнів з української мови, математики. Метою перевірки було визначення: дотримання учнями класу єдиного орфографічного режиму, регулярність перевірки робіт вчителями-предметниками, об’єктивність виставлення оцінок, об’єм домашніх завдань.

Перевірка показала, що вчителями проводиться робота по виконанню учнями єдиного орфографічного режиму. Майже всі зошити охайно підписані, обгорнуті. Але записи в зошитах неохайні. Учителі, які працюють в 5-му класі регулярно й об’єктивно перевіряють наявність і якість виконання класних і домашніх робіт, звертають увагу на низьку культуру записів, охайність ведення зошитів. Учні для виправлення помилок використовують у зошитах коректор, що є порушенням єдиного орфографічного режиму.

Щоденники учнів класний керівник Клеветенко Т.В. перевіряє щотижня, записуючи інформацію для батьків про стан навчально-виховного процесу учнів та заохочувальну інформацію про успішність учнів.  В усіх щоденниках наявні підписи батьків. На невисокому рівні естетика записів розкладу та домашніх завдань. Розділ з інформацією про вчителів класний керівник заповнила власноруч.

Об’єм домашніх завдань не перевищує норму та відповідає віковим особливостям

За психологічними властивостями клас активний. 19% колективу – лідери. Активні учні і в позакласній, і в навчальній роботі. При організації класних і загальношкільних заходів проявляють ініціативу, зацікавленість результатом спільної справи, разом переживають досягнення й прорахунки. Дітям подобається фізична праця, вміють трудитись й розділяти роботу серед однокласників. Беруть участь у трудових десантах по благоустрою території школи та селища. Учні мають широке коло інтересів, 43% учнів класу відвідують гуртки (гурток з футболу – Перепелкін В., Стратулат М.; гурток з боксу – Перепелкін В.; театральний гурток – Ніщєва А., Клочай Ю.; гурток з народної творчості – Біль В., Воронова Д., Клочай Ю., Ніщєва А., Хрипонюк А.).

У деяких учнів спостерігаються перепади настрою, самовпевненість переходить у сором’язливість. Постійної уваги потребують такі учні: Ніжніченко М., Бреус В.

Актив класу ще формується, але якості лідера притаманні Перепелкіну В. та Біль В.

Соціальним педагогом Пантелей О.В. проведено дослідження щодо визначення характеру адаптації п'ятикласників до на­вчання в школі другого ступеня, виявлення індивідуальних психолого-педагогічних характеристик, виявлення шкільної дезадаптації. Аналіз отриманих результатів доведено до відома класного керівника 5 класу та ознайомлено батьків п’ятикласників.

При вирішенні поставлених завдань отримано такі результати:

 1. Вивчення темпераменту: холероїди – 19 %; сангвіноїди -  12,5%; флегматоїди – 62,5%; меланхолоїди – 6%.
 2. Вивчення шкільної мотивації та адаптації:  висока – 37,5%; позитивне відношення, але з перевагою зовнішньої мотивації – 37,5%, ігрова мотивація – 19 %; не сформованість мотиваційної сфери – 0%; негативне відношення до школи, дезадаптація – 0%.
 3. Виявлення рівня пізнавальної активності: високий – 44%; середній – 31%; низький рівень – 25%.

На основі роботи, проведеної в рамках класно-узагальнюючого контролю, можна зробити висновки:

 1. Вчителі, що викладають в 5-му класі добре володіють методикою викладання предмету, враховують вікові особливості учнів.
 2. Вчителями-предметниками проводиться робота по формуванню загальнонавчальних та предметних вмінь і навичок.
 3. Степінь навченості учнів 5 класу на початок навчального року з української мови та математики – середній. 
 4. Навички свідомого читання сформовані в усіх учнів.
 5. Об’єм домашніх завдань з предметів не перевищує норму.
 6. Шкільну дезадаптацію в учнів 5 класу не виявлено.

Проводилось анкетування для визначення ставлення до навчання та рейтингу вчителя учнями 5 класу. У ході анкетування, виявилось, що для 50% учнів – навчання в школі є обов’язком, для 50% - радістю; предмети, які подобаються – математика, англійська мова, фізична культура, малювання, трудове навчання, зарубіжна література, 30% учнів назвали всі предмети. Не подобаються предмети: 28% - історія (важко навчатись, суворий вчитель), 21% - фізична культура (велике навантаження). На питання, хто з учителів найбільш професійно підготовлений, 100% учнів дали відповідь, що всі. Ставлення до класного керівника – добре. Причиною, що заважає з віддачею працювати на уроках 64% учнів назвали шум у класі, 7% - особисту неуважність і незібраність.

 Виходячи з вищезазначеного,

НАКАЗУЮ:

 1. Учителям початкових класів продовжити роботу з розвитку організаційних вмінь шляхом використання спеціальних вправ, бесід.
 2. Вчителям продовжувати використання особистісно-орієнтовного підходу в навчанні, ширше впроваджувати форми та методи розвиваючого навчання. На уроках використовувати ігрові моменти, інструктажі, наочність.
 3.      Раціонально використовувати урочний час.
 4. Вчителям звернути увагу на конкретність і доступність домашніх завдань і вимагати від учнів чіткого їх виконання. Використовувати диференційоване домашнє завдання для учнів з різним рівнем навчальних досягнень.
 5. Приділити особливу увагу учням, які мають низький рівень навчальних досягнень, враховуючи диференційоване навчання.
 6. Класному керівнику 5-го класу Клеветенко Т.В.:

6.1.Залучати органи самоврядування школи, батьків до роботи з учнями.

6.2.Ознайомити батьків із результатами проведеного контролю.

6.3.Ознайомити учнів з правилами щодо організації вільного часу, правил спілкування з однокласниками, батьками, дорослими.

6.4.Продовжувати роботу по залученню учнів до гуртків, секцій.

6.5.Приділяти значну увагу згуртуванню  класного колективу, формуванню позитивних моральних цінностей.

 1. Заступнику директора з НВР Шишак О.Ф. ознайомити педагогічний колектив з підсумками перевірки на педагогічній раді.
 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з НВР Шишак О.Ф.

 

 

Директор школи                                               І.С.Богуш

З наказом ознайомлені:                                              О.Ф. Шишак

О.В.Пантелей                                           А.В.Пилюга

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Лютий 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2021