Головна | Реєстрація | Вхід | RSSСереда, 24.02.2021, 19:54

Березнегуватський ЗЗСО I-II ступенів №1

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть роботу нашої школи
Всього відповідей: 92
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів із природознавства

Березнегуватська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №1

Березнегуватської районної ради Миколаївської області

НАКАЗ

19 грудня  2017 року                                                                                                                                                                                          №101

Про стан викладання та

рівень навчальних досягнень

учнів із природознавства

 

Відповідно до плану роботи школи та графіку внутрішкільного контролю на 2017/2018 навчальний рік у жовтні - листопаді адміністрацією школи здійснювався контроль за станом викладання природознавства дотримання державних вимог до змісту, обсягу навчальних програм і рівня

навчальних досягнень учнів (Аналітична довідка про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів із природознавства від 18.12.2017 року).

Проаналізувавши основні аспекти роботи вчителів початкових класів Мойсакової І.В., Баландіної О.В., Артюшенко Л.Ф., Ганєвої К.І.  та вчителя природознавства 5 класу Клеветенко Т.В., зроблено висновки про те, що їх система роботи забезпечує якісний навчально-виховний процес завдяки раціональному застосуванню ефективних методів і прийомів на уроках, сприяє формуванню природознавчої компетентності учнів через засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, удосконалення способів навчально-пізнавальної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи.

Виконанню значного обсягу роботи на уроці спри­яють ретельна підготовка до уроків та старанність учи­телів. Вони чітко планують всі етапи уроку, раціонально розподіляють час. У процесі уроків враховуються індивідуальні нахили, здібності та інтереси учнів, проподиться робота з розвитку логічного мис­лення, активізується робота учнів шляхом упровадження ін­терактивних форм та методів, мотивується навчальну ді­яльність учнів на уроці.

НАКАЗУЮ:

  1. Питання про стан викладання та рівень навчальних досягнень  учнів із природознавства розглянути на засіданнях методичних об’єднань вчителів початкових класів та вчителів природничо-математичного циклу.

Керівники МО

2. Учителям, які викладають природознавство:

2.1. Забезпечувати належний методичний рівень викладання, застосовуючи ефективні форми та методи для формування практичних навичок та вмінь учнів.

                                                                                               Постійно

2.2. Надавати урокам практичного спрямування, активніше впроваджувати інтерактивні методи навчання, сучасні інформаційно-комунікаційні технології.

                                                                                                               Постійно

2.3.Систематично використовувати на уроках і в позаурочний час завдання творчого характеру. Вчити учнів давати повні та змістовні відповіді на поставлені запитання, розвивати критичне мислення, вчити висловлювати та доводити власні думки.

                                                            Постійно

2.4. Практикувати проведення навчальних занять у формі подорожі, усного журналу, репортажу з місця подій, святкування Дня Землі, Дня космонавтики, дня прильоту птахів, екологічні акції тощо

Протягом навчального року

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

   

Директор школи                                               І.С.Богуш

З наказом ознайомлені:                                              О.Ф. Шишак

                                                                           Т.В. Клеветенко                                                                                      Л.Ф.Артюшенко

                                                                                     О.В. Баландіна                                                                                                 К.І.Ганєва

                                                                                     І.В.Мойсакова

 

 

 

Додаток до наказу

Березнегуватської

ЗОШ І-ІІ ст..№1

від 18.12.2017р.  №101

 

АНАЛІТИЧНА ДОВІДКА

про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів із природознавства від 18.12.2017 року

 

Згідно з річним планом роботи школи, а також на виконання наказу по школі від 07.09.2017 №79 «Про організацію вивчення стану викладання навчальних предметів у 2017/2018 н.р.» протягом жовтня-листопада адміністрацією школи було вивчено стан викладання природознавства у 1-5 класах.

У ході перевірки були  відвідані  уроки природознавства в 1-5-х класах, перевірено документацію: календарні та поурочні плани вчителів, стан ведення  класних журналів із предмета, робочі зошити, проведено вивчення дотримання вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та рівня знань, умінь і навичок учнів.

Предмет "Природознавство" у початковій школі викладають учителі початкових класів: 1 клас – Мойсакова Інна Вікторівна, кваліфікаційна категорія - спеціаліст; 2 клас – Баландіна Оксана Володимирівна, спеціаліст першої категорії, старший учитель; 3 клас – Артюшенко Лідія Федорівна, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель; 4 клас – Ганєва Катерина Ігорівна, кваліфікаційна категорія - спеціаліст. Предмет "Природознавство" в основній школі викладає вчитель біології та хімії Клеветенко Тетяна Василівна, спеціаліст вищої категорії.

На вивчення природознавства у 1-5 класах виділено по 2 тижневі години.

Нормативними документами, які визначають викладання природознавства у початковій школі, є чинні програми: в 1-4 класах Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням українською мовою.  Природознавство. 1-4 класи., 2017. Учні на 100% забезпечені підручниками, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання у навчально-виховному процесі в 2017/2018 навчальному році. Методичне забезпечення 5 класу здійснюється на основі «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Природознавство. 5 клас», 2017,   підручника із природознавства, який рекомендований Міністерством освіти і науки України для використання у навчально-виховному процесі в 2017/2018 навчальному році.

Календарні плани вчителів складені згідно з чинними програмами з урахуванням методичних рекомендацій. Поурочні плани відображають роботу вчителів з виконання державних програм. Кабінети початкових класів забезпечені навчальними та навчально-методичними посібниками, дидактичними матеріалами з предмета, мають куточки спостережень за природою.

Учителі, проводячи уроки, насамперед приділяють увагу завданням пізнавальним, також тим завданням, які спрямовані на відтворення вивченого матеріалу. Досить часто використовуються завдання проблемно – пошукового характеру, практичного і дослідницького. Систематично використовуються  різні види дидактичних ігор, цікаві пізнавальні вправи (загадки,  шаради, кросворди тощо), що сприяє полегшенню засвоєння матеріалу. На уроках використовуються методи навчання: пояснювально – ілюстративні, репродуктивні, частково – пошукові, дослідницькі, метод проблемного  викладу тощо. Перевага також надається практичним роботам, демонстраційним, спостереженню в природі, екологічному моделюванню та прогнозуванню, вирішенню ситуативних завдань, а також практичній діяльності з охорони природи. 

Відвідані уроки свідчать, що усі вищеперераховані вчителі враховують вікові особливості учнів, розвивають їх пізнавальну активність, створюють на уроці атмосферу зацікавленості, здійснюють міжпредметні зв'язки, використовують дидактичні та наочні матеріали, застосовують різноманітні ігрові вправи з метою розвитку емоційної сфери, уваги, пам'яті, мислення, зв'язного мовлення тощо. Крім того, для вчителів важливим є уміння розподіляти активність - свою власну і школярів - шляхом розгортання різних видів діалогічних форм, роботи в парах, за допомогою організації інтерактивної навчально-пізнавальної діяльності.

Рівень навчальних досягнень учнів проаналізовано на основі тематичного балу:

 

Клас

ПІБ вчителя

Предмет

Тематичний бал

Степінь навченості

 

П

С

Д

В

 

3

Артюшенко Л.Ф.

Природозн.

-

2

6

5

0,70

4

Ганєва К.І.

-

3

6

3

0,61

5

Клеветенко Т.В.

-

2

10

4

0,68

Проаналізувавши навчальні досягнення учнів 3-5 класів (учні 1-2 класів оцінюються вербально), можна зробити висновок, що рівень навченості учнів – достатнього рівня в трьох класах.  Це свідчить про засвоєння учнями знань в основному на достатньому рівні.

Уроки Лідії Федорівни мають навчально-пізнавальний характер і  спрямовані  на формування в учнів загальнонавчальних умінь і навичок та ключових компетенцій. У цьому пріоритетним для педагога є діяльнісний підхід, використання для пізнання навколишнього світу різних методів і прийомів, робота з різними джерелами інформації для розв’язування проблемних завдань.

Поряд із фронтальними та індивідуальними формами роботи учитель залучає школярів до колективної діяльності (парна, групова робота) із застосуванням інноваційних методик та використанням інформаційно-комунікаційних засобів (наприклад, відеосюжетів, віртуальних екскурсій тощо), що сприяє формуванню в учнів комунікативної та соціальної компетентностей. Під час викладання  предмета педагог широко застосовує міжпредметні зв’язки, опираючись на знання учнів з математики, фізичної культури та  життєвий досвід.

Ганєва К.І. для засвоєння навчального змісту з предмета «Природознавство» використовує такі методи і прийоми навчальної діяльності школярів, як спостереження, проведення нескладних дослідів, вимірювань, робота з різними інформаційними джерелами тощо.

Важливе значення для реалізації вимог програми є робота над підготовкою «Міні-проектів» у 5 класі, яка здійснюється як на уроці, так і в позаурочний час, так само відбувається їхня презентація. Впровадження проектної технології спрямоване на стимулювання інтересу учнів до самостійного здобуття нових знань і застосування їх шляхом розв’язування проблем у конкретній практичній діяльності. Усі запропоновані міні-проекти мають, як правило, короткотерміновий характер та інтегрований зміст.

Всі вчителі, що викладають природознавство розуміють, що важливе значення для емоційно-естетичного сприйняття природи мають спостереження за природою, дидактичні ігри, власні дослідження, вирішення ситуативних завдань, творчі завдання.  Тому й практикують такі форми роботи на уроках, адже це  позитивно впливає на формування емоційного ставлення до природи, навчає оцінювати власну діяльність, сприяє розвитку уяви і фантазії.

Перевірка класних журналів показала, що основним видом оцінювання навчальних досягнень школярів природознавства, як і повинно бути, є тематичне. Проте вчителі здійснюють й поточне оцінювання. Тематичне оцінювання здійснюється на основі виконання учнями підсумкових робіт та з урахуванням поточного оцінювання. Підсумкові заняття проводяться у формі тестування.

Усім вчителям   слід звернути увагу на те, щоб учні вміли давати повні та змістовні відповіді на поставлені запитання, розвивати критичне мислення, вчити висловлювати та доводити власні думки, а також забезпечувати дотримання санітарно – гігієнічних умов під час проведення уроків. Практикувати проведення навчальних занять у формі подорожі, усного журналу, репортажу з місця подій, святкування Дня Землі, Дня космонавтики, дня прильоту птахів, екологічні акції тощо.

 

 

 

Заступник директора з навчально-виховної роботи                            О.Ф.Шишак

 

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Лютий 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Архів записів
Друзі сайту

Copyright MyCorp © 2021